Duurzaam MJOP (DMOP)

Duurzaam MJOP (DMOP)

Het DMOP is met name geschikt voor VvE’s waar de leden wél inzicht willen hebben in de mogelijkheden en de totale kosten, maar die níet zonder meer direct tot uitvoering van maatregelen willen overgaan. Het DMOP is ook geschikt om een lening mee af te kunnen sluiten bij het NWF.

Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen:

– MJOP, waarin de bouwkundige staat van het gebouw in kaart wordt gebracht.

– Maatwerkadvies, waarin de energetische waarden en mogelijkheden in kaart worden gebracht.

– Integratie van (alle, of een selectie van) de maatregelen uit het maatwerkadvies, op een moment dat dit op een logische manier kan worden gecombineerd met regulier onderhoud.

– Opstellen van een spaarplan, waaruit blijkt hoeveel de VvE jaarlijks moet sparen voor toekomstig onderhoud en wat de financieringsbehoefte voor de verduurzaming is.

– Opleveren van het nieuwe DMOP aan het bestuur van de VvE.

– Aanvraag SVVE subsidie op het nieuwe DMOP, na vaststelling van het DMOP in een vergadering van eigenaars.

De kostprijs van het DMOP is afhankelijk van een aantal variabelen, zoals omvang en complexiteit van de VvE en van het al dan niet kunnen (her)gebruiken van een bestaand MJOP. Op een DMOP rapport kan vanuit de SVVE regeling in veel gevallen 75% subsidie worden verkregen. Daarmee is de netto kostprijs ongeveer gelijk aan de kostprijs van een ‘grijs’ MJOP.

Wilt u een offerte voor
een DMOP?

Bent u op zoek naar meer informatie, neem dan contact op met één van onze adviseurs, via duurzaam@vve2050.nl.
Offerte aanvragen kan door op de ‘offerte aanvragen’ knop te klikken.

Offerte aanvragen

Het DMOP is met name geschikt voor VvE’s waar de leden wél inzicht willen hebben in de mogelijkheden en de totale kosten, maar die níet zonder meer direct tot uitvoering van maatregelen willen overgaan. We integreren de mogelijke maatregelen op een natuurlijk moment in het MJOP en stellen daarbij een spaarplan op, waarmee de leden exact weten wat de financieringsbehoefte is.