TOP rapport

Wat is er mogelijk op het gebied van verduurzaming?

Wat gaat het de leden gemiddeld kosten?

Wat gaat dit de leden gemiddeld opleveren?

Het Transitie-, Onderhouds- en Plannings (TOP) rapport is met name interessant voor VvE’s met een grote ambitie tot verduurzamen, die daarbij de wens hebben om vanuit het adviesrapport direct over te kunnen gaan tot uitvoering. Het TOP rapport is immers ook geschikt om een lening mee af te kunnen sluiten bij het Nationaal Warmtefonds (NWF), vanwege het feit dat er binnen het TOP rapport ook een maatwerkadvies wordt opgesteld. Daarnaast biedt het TOP rapport ook de benodigde handvatten om een werkbeschrijving met offerte uitvraag te maken, wanneer tot uitvoering van de maatregelen wordt overgegaan.

Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen

– Enquête onder de eigenaars/bewoners, waarin wensen, klachten en energieverbruik worden verzameld.

– MJOP, waarin de bouwkundige staat van het gebouw in kaart wordt gebracht.

– Maatwerkadvies, waarin de energetische waarden en mogelijkheden in kaart worden gebracht.

– Memo dat wordt besproken met het bestuur of een commissie van de VvE, waarin de resultaten van de bovenstaande onderzoeken worden gepresenteerd en waarin een voorstel wordt gedaan voor drie pakketten aan maatregelen om door te rekenen.

– Doorrekening van de drie geselecteerde pakketten aan maatregelen, zodat inzichtelijk is welke invloed ieder pakket aan maatregelen heeft op de gemiddelde maandlasten van de leden.

– Samenstellen van het TOP rapport en de factsheets, de beknopte samenvatting van het TOP rapport.

– Presentatie van het TOP rapport door één of twee adviseurs van VvE2050.

– Opleveren van het nieuwe DMOP aan de hand van de keuze voor een pakket aan maatregelen.

– Aanvraag SVVE subsidie op het nieuwe DMOP.

De kostprijs van het TOP rapport is afhankelijk van een aantal variabelen, zoals omvang en complexiteit van de VvE en van het al dan niet kunnen gebruiken van een bestaand MJOP. Op een TOP rapport kan vanuit de SVVE regeling in veel gevallen 75% subsidie worden verkregen.

NB; VvE’s uit Leiden krijgen een korting van € 3.000,- op het TOP rapport, vanwege een afspraak die daarover is gemaakt met de gemeente Leiden. Dit geldt voor 10 VvE’s, daarna verdwijnt deze extra korting vanuit de gemeente.

Wilt u een offerte voor een TOP rapport?

Bent u op zoek naar meer informatie, neem dan contact op met één van onze adviseurs, via duurzaam@vve2050.nl.
Offerte aanvragen kan door op de ‘offerte aanvragen’ knop te klikken.

Offerte aanvragen

VvE 2050 biedt een uniek Transitie-, Onderhouds- en Planningsrapport dat voor u op maat gemaakt wordt.

Dat doen wij door alle facetten die van belang zijn mee te nemen in het onderzoek en rapportage. De bestaande onderhoudsbehoefte wordt gecombineerd met de verduurzamingsmaatregelen, rekening houdend met lening- en subsidiemogelijkheden.

Wat gaat het de leden gemiddeld kosten?