VvE Subsidie

Bij het verduurzamen van uw VvE kunt u in aanmerking komen voor verschillende subsidies. U kunt bijvoorbeeld aanspraak maken op de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Voor de SEEH voor Verenigingen van Eigenaren is het totaalbudget € 12 miljoen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en € 2 miljoen voor energieadvies, MJOP en procesbegeleiding. U kunt nog gebruik maken van deze regeling tot en met 31 december 2022. U kunt subsidie aanvragen voor:

VvE Subsidie voor energieadvies

Een energieprestatieadvies kan een enorme bijdrage leveren aan de verduurzaming van uw VvE.  De overheid onderkant dit en heeft daarom besloten het advies te subsidiëren, waarbij de volgende drie varianten mogelijk zijn: 

VvE Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Naast subsidie voor adviseren en procesbegeleiding verstrekt de RVO ook subsidies voor het uitvoeren van energiebesparende isolatiemaatregelen. Denk daarbij aan isoleren van dak, gevel, vloer en spouw. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen minimaal 2 isolatiemaatregelen uitvoeren in de bestaande thermische schil, die voldoen aan de minimale isolatiewaarden.

Daarnaast kan aanvullend subsidie worden verstrekt voor maatregelen als een slimme thermostaat of een energiezuinig ventilatiesysteem. Wanneer de VvE kiest voor een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen kan een extra subsidie worden verstrekt van € 4.000,- per woning.

Aanvraag VvE Subsidie

Wilt u een subsidie aanvragen voor energiebesparende isolatiemaatregelen en/of energieadvies? Zorgt u dan dat u het juiste formulier opstuurt vóór de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen. Let erop dat u uw aanvraag compleet invult. Als u subsidie aanvraagt voor uitvoering van energiebesparende maatregelen dient u één of meerdere uitvoerders formulieren toevoegen.